Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε πολύ για τις προσφορές τους στο Σύλλογο τους : 


Σταθακόπουλο Χρίστο για την πολύτιμη και αφιλοκερδή βοήθεια του στην δημιουργία του site μας