Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Κανονισμοί Δραστηριοτήτων Σαββάτου

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Κανονισμός  Δραστηριοτήτων Σαββάτου
Σχολικό Έτος 2016 - 2017


1.      Στις δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας και οι γονείς τους.
2.      Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός εργαστήρια – μαθήματα.
3.      Για τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες θα συμπληρώνεται δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι το παιδί δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και δύναται να συμμετάσχει στην αντίστοιχη αθλητική δραστηριότητα. Η δήλωση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, την ευθύνη για τη συμμετοχή ή μη λόγω ιατρικού προβλήματος τη φέρει αποκλειστικά ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού και ισχύει για ένα σχολικό έτος, εκτός αν υπάρξει μεταβολή της κατάστασης υγείας του παιδιού, οπότε με νέα δήλωσή του ο γονέας/κηδεμόνας επιτρέψει ή αποκλείσει ανάλογα τη συμμετοχή του παιδιού του στην αθλητική δραστηριότητα.
4.      Ο γονέας ή ο συνοδός του παιδιού πρέπει να φέρνει το παιδί στην ώρα του, και με δική του ευθύνη να το παραδίδει στον εκπαιδευτικό της δραστηριότητας και να το παραλαμβάνει, πάλι με δική του ευθύνη κατά τη λήξη της.
5.      Οι πληρωμές των μαθημάτων θα γίνονται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα.
6.      Το κόστος των μαθημάτων είναι το ίδιο για όλους τους μήνες του χρόνου και ισχύει ακόμα και αν ένα παιδί απουσιάζει λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους.
7.      Σε περίπτωση επιθυμίας διακοπής κάποιας δραστηριότητας αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα (μέσα στον προηγούμενο μήνα). Για τη διακοπή ο γονέας θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το σύλλογο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου. Στην περίπτωση που η ενημέρωση δεν γίνεται γραπτά και έγκαιρα, το μάθημα θα πληρώνεται κανονικά.
8.      Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια μαθήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς στις περιπτώσεις που ο χώρος του Σχολείου διατεθεί για κάποια άλλη δραστηριότητα.
9.      Το πρώτο μάθημα για όλες τις δραστηριότητες είναι δοκιμαστικό.
10.  Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν Επιδείξεις των δραστηριοτήτων  προκειμένου οι γονείς να απολαύσουν και να γιορτάσουν μαζί με τα παιδιά τους τις επιδεξιότητες που αυτά απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτές.