Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη Δραστηριοτήτων Σαββάτου 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας  για το σχολικό έτος 2017-2018, αρχίζουν το Σάββατο 7/10/2017 μεταξύ των ωρών 13.00 -18.00.

Τις δραστηριότητες  και αυτή τη χρονιά θα υποστηρίξουν έμπειροι και ειδικευμένοι δάσκαλοι, με στόχο την ψυχαγωγία αλλά και τη διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών μας. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις καθιερωμένες πλέον δραστηριότητες θα δημιουργηθούν τμήματα ξιφασκίας και δημοσιογραφικής ομάδας.

Φυσικά στις δραστηριότητες  μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, αφού εκτός από το τμήμα παραδοσιακών χορών  ενηλίκων, και τη θεατρική ομάδα ενηλίκων, προτείνουμε τμήμα latin χορών αλλά και σκάκι για ενήλικες.

Η δημιουργία τμήματος προϋποθέτει κατ' ελάχιστο 15 συμμετοχές, εκτός από τα τμήματα ρομποτικής που χρειάζονται κατ’ ελάχιστο 6 και μέγιστο αριθμό 8 συμμετοχές.

Το κόστος ανέρχεται:
Για την εκπαιδευτική ρομποτική στα 25 ευρώ / μήνα (για αδέρφια 20 ευρώ / μήνα /παιδί), για την θεατρική ομάδα ενηλίκων στα 20 ευρώ / μήνα, για την δημοσιογραφική ομάδα 15 ευρώ / μήνα, κάθε άλλη δραστηριότητα στα 10 ευρώ / μήνα.
Η πληρωμή θα γίνεται το πρώτο Σάββατο του μήνα.

Για την καλύτερη οργάνωση των τμημάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να συμμετέχει το παιδί σας και εσείς, συμπληρώνοντας την παρακάτω δήλωση συμμετοχής και επιστρέφοντάς την στους δασκάλους την Παρασκευή 29/9/2017.

Το πρόγραμμα, ο κανονισμός λειτουργίας καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στον  ιστότοπο του Συλλόγου μας στη διεύθυνση http://www.sg104ds.gr.

Ενδέχεται μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος να γίνουν τροποποιήσεις στις ώρες σε περίπτωση δημιουργίας περισσότερων τμημάτων. Το τελικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Συλλόγου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων και τις εισόδους του σχολείου.

Σας περιμένουμε!!!!

Ευχαριστούμε,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο παιδιού & Τάξη

Ονοματεπώνυμο γονέα - κηδεμόνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας*
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)*


*Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας/ενημέρωσης για όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Παρακαλώ σημειώστε με Χ

Ξιφασκία (13.00-14.00)

Εκπαιδευτική Ρομποτική 3 (16.00- 17.00) - Τάξεις Γ' & Δ'

Μοντέρνοι χοροί προχωρημένων (15.00-16.00) - Τάξεις Δ', Ε' & ΣΤ'

Ζωγραφική (13.00-14.00)

Παραδοσιακοί χοροί αρχαρίών (15.00- 16.00) - Τάξεις Α', Β' & Γ'

Latin χοροί ενηλίκων (16.00-17.00)

Θεατρικό παιχνίδι (14.30-16.00)

Παραδοσιακοί χοροί προχωρημένων (16.00- 17.00) Τάξεις Δ', Ε' & ΣΤ'

Σκάκι Ι (15.00-16.00) - Τάξεις Α', Β' & Γ'

Εκπαιδευτκή Ρομπιτική 1 (13.00-14.00) - Τάξεις Α' & Β'

Παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων (14.00-15.00)

Σκάκι ΙΙ (16.00-17.00) - Τάξεις Δ', Ε' & ΣΤ'

Εκπαιδευτκή Ρομπιτική 2 (14.00-15.00)  - Τάξεις Γ' & Δ'

Θεατρική Ομάδα ενηλίκων (13.00-17.00)

Σκάκι ενηλίκων (17.00-18.00)

Εκπαιδευτική Ρομποτική 4 (15.00-16.00) - Τάξεις Ε' & ΣΤ'

Μοντέρνοι χοροί αρχαρίων (16.00- 17.00) - Τάξεις Α', Β' & Γ'

Δημοσιογραφική ομάδα (16.00-17.00) - Τάξεις Γ' έως ΣΤ'


Ο γονέας-κηδεμόνας (υπογραφή)