Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Τελικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2017-2018

Αθήνα, 10/10/17

ΩΡΑ
ΜΑΘΗΜΑ
12.00-13.00
ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1
13.00-14.00
ΞΙΦΑΣΚΙΑ 2
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 1
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
13.00-17.00
14.00-15.00
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 14.30-16.00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 2
15.00-16.00
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ 2
ΣΚΑΚΙ 2
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
16.00-17.00
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ 1
ΣΚΑΚΙ 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
LATIN ΕΝΗΛΙΚΩΝ


 Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 για τάξεις Α’, Β’ & Γ’ ώρες 12.00-13.00 μ.μ.
ΤΜΗΜΑ 2 για τάξεις Δ’, Ε’ & ΣΤ’ ώρες 13.00-14.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
για τάξεις Α’, Β΄& Γ’ ώρες 15.00-16.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

για τάξεις Δ’, Ε’ & ΣΤ’ ώρες 16.00-17.00 μ.μ.