Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

29 Απριλίου 2018


Ευχαριστίες
Ομορφαίνουμε ακόμα.....................

Ευχαριστουμε θερμα την εταιρεια Chromatic για την ευγενικη χορηγια τους σε χρωματα για την εισοδο του σχολειου μας και την εταιρεια Vernilac για την ευγενικη χορηγια τους σε χρωματα για τις πορτες κ τα καγκελα .
Τεύχος Μαρτίου

Παιδικές Εξοχές Δήμου Αθηναίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Φαβιέρου 5 & Μάγιερ ΤΚ 104 38                                                             
Πληρ:Δ.Ψαρόπουλος-Μ.Γιακουμής
Τηλ: 210 5233421
Φαξ: 210 5233421                                                                                                                                 
Email:t.paidikon.exoxon@athens.gr

                     

                       
                                   ΑΘΗΝΑ    26/03/2018

                                   

Θέμα :Εγγραφές για συμμετοχή στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
                                                                 
Σχετ: Η υπ’ αριθ.   432/2018 Π.Δ.Σ.

          Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος θα συμμετέχουν  παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών τις Α’ & Β’ περιόδους,  (γεννημένα μεταξύ 2006-2012) και ηλικίας 13-15 ετών (γεννημένα μεταξύ 2003-2005) για την Γ’ περίοδο. Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή σε μια περίοδο παιδιών, είναι κατά προτεραιότητα τα παιδιά δημοτών, κατοίκων και δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α: ΑΦΙΞΗ  : Δευτέρα  25/06/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Δευτέρα   09/07/2018
Β: ΑΦΙΞΗ  : Πέμπτη   12/07/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη    26/07/2018
Γ: ΑΦΙΞΗ   : Κυριακή  29/07/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Κυριακή  12/08/2018
Δ: ΑΦΙΞΗ  : Τρίτη  14/08/2018  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Πέμπτη   23/08/2018  (Α.Μ.Ε.Α)
Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες  μόνο από τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα  δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου μας και υπογράφοντας στο σχετικό έντυπο. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Α΄,Β΄& Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ : 10/04/2018 - 11/05/2018
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 11/05/2018-29/05/2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδίδεται και αυτεπάγγελτα. (Προσοχή: όχι          πιστοποιητικό γέννησης)
6. Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαστική απόφαση που ορίζει τον έχοντα την επιμέλεια του παιδιού.
7. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας  πρόσφατος
    λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.

Οι εγγραφές για παιδιά & γονείς δημοτικών υπαλλήλων θα γίνουν στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Εξοχών.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

1.   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
2.    Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
5. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του παιδιού.
  6. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του γονέα που πραγματοποιεί την εγγραφή.
7. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής του παιδιού.
8. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑITOΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

   Για εγγραφή παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο και στερούνται άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων ή εγγράφων ταυτοποίησης ή βρίσκονται στην διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα

1.   Αντίγραφο τρίπτυχου αιτούντος ασύλου (εν ισχύ) και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφής από την Υπηρεσία Ασύλου
2.   Έγγραφο βεβαίωσης διαμονής από δημόσιο φορέα η φορέα φιλοξενίας .
3.   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
4.   Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς.
5.   Ιατρική βεβαίωση, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

Σημ. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή αντίστοιχα οι έχοντες αρμοδίως την επιμέλεια των παιδιών, κατά την διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθούν για τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών και θα υπογράψουν τις σχετικές άδειες συμμετοχής των παιδιών.

Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις ούτε επανεγγραφές ούτε επί τόπου εγγραφές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών. Τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές των δικαιούχων, θα διατεθούν σε μη δικαιούχους βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα τροφεία που ορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.6199/267/2017

Ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος για τα παιδιά δύναται να γίνεται είτε από τον οικογενειακό Ιατρό –Παιδίατρο είτε και στα  κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβού.

● 1ο Δημοτικό Ιατρείο :  Σόλωνος 78  (Κέντρο)                                          Τηλ. 210 3626587

● 2ο Δημοτικό Ιατρείο :  Φανοσθένους & Φρ, Σμιθ (Ν. Κόσμος)               Τηλ. 210 9239865

● 3ο Δημοτικό Ιατρείο :  Θεσ/νίκης 48 & Ηρακλειδών (Πετράλωνα)        Τηλ.210 3427515
                                                                                                             
● 4ο Δημοτικό Ιατρείο :  Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 11 (Κολωνός)    Τηλ.210 3427513
                                                                                                            
● 5ο Δημοτικό Ιατρείο :  Σαρανταπόρου 4 (Ανω Πατήσια)                        Τηλ.210 2015511

● 6ο Δημοτικό Ιατρείο :  Χανίων 4β  (Κυψέλη)                                             Τηλ.210 8836200

Η αναχώρηση όλων των κατασκηνωτών  και η επιστροφή τους θα γίνεται από και προς τις  Δημοτικές  Κοινότητες  υπό την επιμέλεια των υπευθύνων των Δημοτικών Κοινοτήτων .

1η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πλ. Ηρώων 3, Ψυρρή.                 Τηλ. 210 5277951

2η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Υμηττού 251                       Τηλ. 210 7564795-210 7567860

3η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Τριών Ιεραρχών 74,                     Τηλ. 210 3421994

4η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Λένορμαν & Αλεξανδρείας  35    Τηλ. 210 5157553

5η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου    Τηλ. 210 8623320

6η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Θήρας 31, Πλ. Αμερικής               Τηλ. 210 8668162

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    Πανόρμου 59,                                Τηλ. 210 6998834
Η  παράδοση και παραλαβή των παιδιών θα γίνεται μόνο από τους γονείς ή τους νομίμως κατέχοντες την κηδεμονία αυτών ή τους έχοντες εξουσιοδότηση προς τούτο.<Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ

Δικαιούχοι για δωρεάν συμμετοχή στην περίοδο της τρίτης ηλικίας είναι κατά προτεραιότητα δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων καθώς και συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι και γονείς εν ενεργεία δημοτικών υπαλλήλων.

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : Το 60ο έτος συμπληρωμένο(γεννηθέντες από το 1958 και πριν).

ΑΦΙΞΗ : Κυριακή  26/08/2018    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : Τετάρτη 18/09/2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ   :     11/05/2018 - 29/05/2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ :

       1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
       2.    Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας για κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ένας πρόσφατος
              λογαριασμός (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ή αντίγραφο του Ε9.
       3.    Μία πρόσφατη  φωτογραφία.
       4.   Ιατρική βεβαίωση που να ενημερώνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοσήματα από
             τα οποία πάσχουν.

Βασική προϋπόθεση είναι η αυτοεξυπηρέτησή τους (καθώς δεν επιτρέπονται φιλοξενίες συνοδών ή άλλων, συγγενικών ή μη προσώπων).
Η εγγραφή θα γίνεται μόνο  από τους ίδιους και όχι από τρίτο άτομο, συγγενικό ή μη, στις Δημοτικές Κοινότητες, δηλώνοντας υποχρεωτικά τηλέφωνο επικοινωνίας συγγενούς σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.


                                                                                               Η
                                                                      Εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος
                                                              Συντονισμού & Εποπτείας Παιδικών Εξοχών

                                                                                 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ