Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

TECHNOKIDS ΠΡΟΣΦΟΡΑ


             Πτυχίο Αγγλικών Test of Interactive English

Βρετανικό Πτυχίο Αγγλικών TIE, αναγνωρισμένο από  ΑΣΕΠ & Ελληνικό Δημόσιο και διεθνώς από το OFQUAL (κυβερνητικός οργανισμός διαπίστευσης στην Μ. Βρετανία που ρυθμίζει τις εξετάσεις για προσόντα και δεξιότητες). Απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους πιο γνωστούς Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών.

 

Τα μαθήματα για το Πιστοποιητικό Αγγλικών TIE απευθύνονται σε:


·         Σπουδαστές – φοιτητές που αναζητούν Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικών
·         Όσους ενδιαφέρονται για Πιστοποίηση αγγλικών ΑΣΕΠ
·         Όσους αναζητούν επάρκεια ξένης γλώσσας για το Ελληνικό Δημόσιο
·         Δημόσιους Υπάλληλους που επιθυμούν για το φάκελό τους Πιστοποιητικό αγγλικών


με την εγγύηση…