Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γονέων του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στην Ένωση γονέων και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γονέων μαθητών του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στην Ένωση γονέων και την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2018-2020 τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 από ώρα 7.30 π.μ. έως 16.00 σε αίθουσα του σχολείου (Μαιανδρουπόλεως 42, εντός του προαύλιου χώρου).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  • Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά (έως 3 σταυροί προτίμησης).
  • Για την Ένωση Γονέων εκλέγονται δύο (2) εκπρόσωποι (1 σταυρός προτίμησης).
  • Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρία (3) μέλη (1 σταυρός προτίμησης).
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι γονείς των μαθητών του σχολείου (ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή), εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο (ετήσια συνδρομή 5€). Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών του που φοιτούν στο σχολείο.

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου Γονέων στο σχολείο μας.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος                                                                Τα μέλη
Μαρκέλλα Λαδακάκου                                               Χρυσούλα Αντωνίου
                                                                                    Κων/να Παπαπαναγιωτάκη
                                                                                    Μαρία Φωλά (αναπληρωματικό)