Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Aνακοίνωση

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς ότι για το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο δραστηριότητες θα γίνουν μονο στις: 1/12 - 12/1 - 19/1 - 26/1